بینش درباره شرکت ما

0

سال ها تجربه

0

شرکای مشترک

0

سیستم های پیاده سازی شده در حال استفاده

محصول و ODM ما

آیا به دنبال راه حلی در صنعت خود هستید یا نیاز به چیزی دارید که مطابق با نیازهای خاص خود باشد؟

Jarltechراه حل های کیوسک تعاملی را به عنوان یک سازنده کاملاً یکپارچه ارائه می دهد. به عنوان یک تولید کننده جامع، ما...

شریک ایده آل شما ما به مشتریان در تحقق اهداف خود از ایده اولیه تا محصول نهایی که می توانند نگه دارند کمک می کنیم.

محصول محبوب / رایانه شخصی پنل

Jarltechرایانه های پنلی را در اندازه های مختلف تولید می کند که برای پیاده سازی به عنوان کیوسک های چند رسانه ای یا رابط های انسان و ماشین (HMI) در بخش خرده فروشی هوشمند بسیار سازگار هستند.